کمپرسور

کمپرسورها قلب یک سیستم تبرید هستند. انواع کمپرسوهای تبرید موجود شامل اسکرال ، اسکرو ، سانتریفیوژ و پیستونی که توسط موتورهای الکتریکی ، موتور احتراقی و یا توربین گازی به حرکت درمی آیند موجود می باشند.

This post is also available in: English Turkish