ماکه هستیم؟

شرکت ستاره سرد با پشتوانه و تجربه ای 50 ساله در بخش تجارت و واردات تجهیزات تهویه و تبرید تاسیس گردیده است. این شرکت با بهره گیری از تیم حرفه ای و توانمند آرمــان خود را بر اســاس کيفيت قرارداده است. زيرا اعتقاد مدیریت آن بر اين اساس استوار است که تامين نياز و رضايتمندی خريدار و مصرف کننده اصل انکار ناپذير توسعه پايدار است. بر اين اساس با بکارگيري متخصصين کارآمد، فرآيند شکل گيري مجموعه اي را پایه ریزی نموده که در حال حاضر محصولات و برند اين شرکت از نظر کيفيت با برندهای معتبر قابل رقابت می باشد.

شرکت ستاره سرد با حساسيت ، اطمينان و تجربه فراوان خود در بخش بازرگاني خارجي ،اقدام به واردات قطعات سيستمهاي تهويه و تبريد از بزرگترین شرکتهای جهان نموده است.اين شرکت در سه بخش توليد، بازرگاني و خدمات پس از فروش دارای فعاليت می باشد.

This post is also available in: English